Genootschap Onze Taal

Vertalersvakschool

Boekvertalers

Expertisecentrum Literair Vertalen

Lira

Auteursbond

Algemene Nederlandse Spraakkunst

Signalering Onjuist Spatiegebruik

Nederlands Letterenfonds

Literatuurplein